Lisa Klaassen

 “Leg de focus op jezelf en je omgeving zal veranderen. Elk detail is het waard om waargenomen te worden.”

Lisa Klaassen

Ik& yoga
Toen ik dertien was, begon ik met Yoga. Destijds lag de nadruk vooral op de fysieke beoefening ervan. Ik oefende thuis en leerde mezelf houdingen uit een oud boek. Soms kon ik twee weken lang elke dag oefenen, om vervolgens twee weken lang niets te doen. Stukje bij beetje veranderde dit toen ik ook het mentale aspect van Yoga ging belichten, waardoor Yoga steeds meer verweven raakte met mijn dagelijks leven.

Bij verschillende docenten ben ik uiteindelijk les gaan volgen, om er op negentienjarige leeftijd voor te kiezen een opleiding tot Yogadocent te gaan doen. Een gevoel van “Ik heb mijn weg gevonden” was duidelijk aanwezig. Hiervoor heb ik een jaar Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd en de cursussen Sociale- en politieke Filosofie, Cognitiefilosofie en Filosofie& Levensbeschouwing gevolgd. Alle hieruit opgedane kennis wil ik inzetten om op een professionele en verantwoorde manier les te kunnen geven, waarbij ik hoop ook de dieper gelegen motieven en drijfveren van mensen te kunnen belichten. Welke ik, dankzij Yoga, begon te zien als een drive in plaats van dwangmatigheden.

Wat Yoga ons leert
Als ik kijk naar het leven, dan valt mij één ding duidelijk op: Er is altijd en overal beweging en verandering. Alles en iedereen is daaraan onderhevig.
Dit is waarneembaar op de mat tijdens de Yoga practice, maar ook daarbuiten in your daily life. De Yoga practice en your daily life staan in wisselwerking met elkaar. Dat betekent dat je met de beoefening van Yoga je dagelijkse leven kan beïnvloeden, maar ook dat het dagelijks leven de beoefening van Yoga beïnvloedt. Naarmate je vordert en je je naast de Asana’s ook de Yoga levensfilosofie eigen maakt, dan gaan de Yoga practice en your daily life in elkaar bestaan waardoor er geen onderscheid meer zal zijn.
Ik begon in te zien dat het dagelijks leven, net zoals de Hatha yoga met haar Asana’s, statische- en dynamische fases kent, bestaande in een continue stroom van verandering. Ik leerde dat de weg van de minste weerstand het volgen van de Flow is en niet langer tegen de stroom van verandering en beweging in te gaan. Daarom zou ik de nadruk willen leggen op de beïnvloeding van het dagelijkse leven door het beoefenen van Yoga, omdat Yoga kan helpen zo gelukkig en gezond mogelijk het dagelijks leven te leven. Ze leert ons namelijk iets heel belangrijks en kernachtigs: Het is de ademhaling die ons in beweging brengt en het lichaam is als een golf die, door deze drijvende kracht, voortgestuwd wordt. Het is ons (onder)bewustzijn met haar drijfveren en motieven die ons tot handelingen aanzet, de ziel is als een golf die door deze drijvende kracht voortgestuwd wordt. Yoga brengt beide aspecten samen.